UMnyango Wezolimo Nezamahlathi Ukuthenga Ochwepheshe Abangu-13 Benkontileka ye-IT

UMnyango Wezolimo Nezamahlathi usonkontileka abasebenza ku-IT ukuthi baqashwe kabusha
UMnyango Wezolimo Nezamahlathi usonkontileka abasebenza ku-IT ukuthi baqashwe kabusha

UMnyango Wezolimo Nezamahlathi, ozosetshenziswa eMnyangweni Wezokucwaninga Kwedatha, ku-Annex 375 woMthetho Wezimemezelo No. 6 futhi ususelwe kule ndaba, kwi-Large-Scale Information Processing Units yeZikhungo Zomphakathi nezinhlangano ezishicilelwe kwiGazethi Esemthethweni yango-31.12.2008 futhi zibaliwe ezingama-27097. Ngokuhambisana nesihloko sesishiyagalombili soMthetho Wezinqubo Nezinqubo Zokuqashwa Kwabasebenzi Abasenkontilekeni, abangu-8 (ishumi nantathu) Abasebenzi bakwa-IT Abasebenza Kwinkontileka bazophinda baqoqwe ngokubekwa okufanele kwenziwe ngokomyalelo wokuphumelela wokuhlolwa ngomlomo ozobanjwa nguMnyango wethu.

IMISEBENZI YOKUSEBENZA


a) Ukuhlangabezana nemibandela ebalulwe ku-athikili 657 yoMthetho Wezisebenzi Zombuso Nombolo 48,

b) Ukuthola iziqu zobunjiniyela beminyaka emine bekhompiyutha, ubunjiniyela be-software, ubunjiniyela bogesi, ubunjiniyela bezogesi, ubunjiniyela bogesi obuyi-elekthronikhi kanye neminyango yobunjiniyela bezimboni zezikhungo zezikhungo zezikhungo zemfundo ephakeme noma izikhungo zemfundo ephakeme ezinokulingana okuye kwamukelwa nguMkhandlu Wemfundo Ephakeme,

c) Ngaphandle kwalokhu okukhulunywe ngakho kwisigatshana (b), iminyango yeminyango yezobunjiniyela enikezela ngemfundo iminyaka emine, iminyango yezincwadi zesayensi, ezemfundo nezesayensi yezemfundo, iminyango enikeza izibalo ekhompyutheni nezobuchwepheshe, kanye nezibalo, izibalo kanye ne-physics noma ezifanayo othweswe iziqu emcabangweni wemfundo ephakeme, (Abaphothule emnyangweni okukhulunywe ngabo kulesi sigaba bangafaka isicelo amahlandla ama-2 wenkokhelo yenkokhelo yonyaka

d) Ukuba nobuncane beminyaka emithathu (emithathu) yolwazi lobuchwepheshe lwe-software, ukwakhiwa kwesoftware kanye nentuthuko, ukuphathwa kwale nqubo noma ukufakwa nokuphathwa kwezinhlelo zenethiwekhi ezinkulu, okungenani iminyaka emi-3 (emihlanu) kwabanye, (Ekunqumeni isipiliyoni sobungcweti, abasebenzi bensizakalo abanabasebenzi babo abangaphansi koMthetho Nombolo 5 njenge-Information Staff noma isihloko 657 soMthetho ofanayo nesimo sesivumelwano esivumelana noMthetho Wokunqunyelwa Nombolo 4 kanye nezikhathi zomsebenzi ezibhalwe njengezisebenzi ze-IT emkhakheni wangasese ngaphansi kwesikhungo Somshwalense Womphakathi ziyabhekelelwa)

d) Imibhalo yokuthi abaphathi bamakhompyutha bazi okungenani izilimi ezimbili zohlelo lwamanje inqobo nje uma benolwazi ngehadiwe kanye nokuphathwa kwenethiwekhi nokuphepha okusunguliwe,

e) Uma umuntu okhuthele engafinyelelanga iminyaka yobusosha noma esefinyelele eminyakeni yobudala bempi, usenkonzweni yezempi noma uxolelwe noma uhlehliselwe isigaba sokugcina.

INDLELA YOKUZICELA, INDAWO KANYE Nosuku

Izicelo zingafaka isicelo esisodwa kuphela sezikhundla ezimenyezelwe. Ngemuva kokuba imibhalo eshiwo kwisimemezelo igcwaliswe ngokuphelele nangokufanele,

izicelo ndawonye; Phakathi kwe-07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu ikheli

izokwenziwa nge-elekthronikhi. Njengoba izicelo zizotholwa ngogesi mail Izicelo ngokusebenzisa noma mathupha ngeke zamukelwe.

Njengoba izicelo zizokwenziwa nge-e-Government password, abazongenela ukhetho (www.turkiye.gov.t kuyinto) i-akhawunti kumele itholakale. Ukuze usebenzise i-akhawunti eshiwo, abazovota kumele bathole iphasiwedi ye-e-Government. Abafakizicelo, zisebenza uqobo imvilophu equkethe i-e-Government password evela ku-PTT Central Directates.

Ngemininingwane Yesikhangiso Chofoza laphaYiba owokuqala ukuphawula

Amazwana