Umsizi Womqeqeshi We-DHMI Uyothenga Umlawuli Wezimoto Ezindiza

Umsizi womqeqeshi we-dhmi uzoqasha ukulawulwa kwezimoto
Umsizi womqeqeshi we-dhmi uzoqasha ukulawulwa kwezimoto

Imininingwane ngalesi sikhungo nangesikhundla okufanele sithathwe yi-General Directorate of State Airports Authority Assistant - ukuhlolwa kwangaphakathi kwe-traffic traffic


Ukuvula Iyunithi: Umqondisi ojwayelekile Weziphathimandla Zezindiza Zesifunda.
Isikhundla: I-DHMI (Izwe)
Isihloko Sesikhundla kanye Nenombolo Yezikhundla:

  • Isilawuli Somgwaqo Ohamba Ngezimoto: amayunithi ayi-17.
  • Umqeqeshi Wemigwaqo Yesitimela: Izicucu ezingama-20

Uhlobo lwe-KPSS Score ne-Base Score yabaKhuthazeli Abaqondisi Bemigwaqo Yezilawuli Zomgwaqo: Okungenani amaphuzu angama-3 kusuka kuhlobo lwesikolo se-KPSSP70

Uhlobo lwe-KPSS Score kanye ne-Base Score yabaQeqeshi Bokulawula Ukuqeqeshwa Kwabaqeqeshi Bemigwaqo Yesitimela: Okungenani amaphuzu angama-3 kusuka kuhlobo lwesikolo se-KPSSP70

Unyaka Wokuqinisekiswa kwe-KPSS Score: Exam Work Selection Exam ngoJulayi 22, 2018.

Ukuqashwa ngaphakathi kwe-General Directorate of State Airports Authority engaphansi kwe-Article 399 / c ye-Decree Law No. 3, iDirectorate Directorate of State Airports Authority eshicilelwe kwiGazethi Esemthethweni yomhla ka-08.07.2018 futhi enezinombolo ezingama-30472 izonikezwa izikhundla zoMqeqeshi Wezokuhamba Ngezitimela Somgwaqo kanye Nomlekeleli Wezokuphepha Kwezindiza. Ukuhlolwa kokukhethwa kuzobanjwa kungaphakathi kohlaka lwezinhlinzeko ezibekwe kuMthethonqubo Wokuhlolwa Kwabafundi.

Kudingeka imibandela ejwayelekile yokuthi abazongena ezivivinyweni bahlolwe,

a) Ukuba yisakhamuzi saseTurkey,

b) Ukungaphucwa amalungelo omphakathi,

c) Ukuqeda iminyaka eyi-18,

d) Ngokuya ngesimo samasosha; ukungabi nalutho oluphathelene nokuya empini, ukungabi sesikhathini sokuya empini, noma, uma isisenkonzweni yobusosha, ukusebenzela amasosha asasebenza noma ukuhlehliswa noma ukudluliselwa esigabeni sabalondolozi (ukungabi nobudlelwano nabezempi ngomhlaka 28.12.2020, usuku lokuqala lwezifundo.),

e) Ngaphandle kobugebengu budedengu, noma ngabe igwetshwe izinyanga ezingaphezu kweziyi-6 ejele, ubugebengu obunjengokuqothula, ukuvelela, ukuphanga, ukufumbathisa, ukweba, ukukhwabanisa, ukusebenzisa kabi imali, ukukhwabanisa imali noma ukukhwabanisa Ukungaboshelwa icala lobugebengu nesithunzi, noma ukushushumbisa, ukumelelwa kabi kwamathenda kanye nokuhweba okusemthethweni, nokudalulwa kwezimfihlo zombuso, ngaphandle kokuhlukumeza nokushushumbisa,

f) Kusukela ngosuku lokufaka isicelo, ukuthola amaphuzu angamashumi ayisikhombisa noma ngaphezulu kumaphuzu we-KPSSP11 ngokuya nge-athikili ye-3 yoMthethonqubo Kazwelonke Wokuhlolwa okuzobanjelwa ukuthi Kube Kuqala Ukuqokwa Ezikhundleni Zomphakathi.

Izidingo zabafundi abasiza abagqugquzeli bezilawuli zomgwaqo,

a) Ukuba ngiphothule izifundo zobucwepheshe noma ekolishi leminyaka emi-4,

b) Ukuthola umbiko wezempilo othi "iba isilawuli sethrafikhi" ngokuhambisana nenqubo ye-ICAO ANNEX, (imibandela edingekayo) www.dhmi.gov.t kuyinto Ithrafikhi Yomoya e

Abasebenzi beZinsizakalo Zokulawula babhaliwe eMibhalweni Yezimvume Nesilinganiso.)

c) Emoyeni / endaweni nasezindaweni noma endaweni yokuxhumana ngezwi, ukungabi nomqondo ohlukile noma ulimi, inhlamba yolimi, ukuthukuthela okucashile kanye nenjabulo eyeqisayo engahle iholele ekungaqondini, (Lesi simo sinqunywa ikhomishini yokuhlola futhi iqoshwe ngemizuzu,

Uma kunesidingo, unompempe uthunyelwa esibhedlela bese unompempe esungulwa ngokusho kombiko wokugcina wokunikezwa esibhedlela. Abafanelwe kuthathwa abavivinyiwe ukuthi ngabe baphumelele ukuhlolwa noma ngabe baphumelele isivivinyo esisizwa ikhompyutha noma sibhaliwe, futhi bayaqedwa.)

d) Ukuqinisekisa ukuthi uthole okungenani u-'C 'ovela ku-English English Exam eminyakeni engu-05.06.2015 eyedlule njengoba kungumnqamulajuqu wesicelo (Idokhumenti ekhombisa ukuthi unolwazi lolimi lwangaphandle olunqunywe kuhlu lokulingana olushicilelwe yi-OSYM Presidency (imibhalo ngemuva kwe-XNUMX isebenza.) .

e) Ukuba nelayisense elivumelekile lokulawula ukuhamba kwezindiza. (Bheka: “SHY 65-01 Air
Ithimba Lokulawula Ukuhlinzekwa Kwelayisense Yabasebenzi

Izidingo zabafundi abalawula abagibeli bezithuthi zomgwaqo,

a) Ukuba ngiphothule izifundo zobucwepheshe noma ekolishi leminyaka emi-4,

b) Ukuba ngaphansi kweminyaka engama-28.12.2020 ukusukela kwangama-27, usuku lweNkantolo Yezokulawulwa Kwemigwaqo Yezimoto luzoqala (ukuzalwa ngo-28.12.1994 nangemva kwalokho.)

c) Ukuthola umbiko wezempilo othi "iba isilawuli sethrafikhi" ngokuhambisana nenqubo ye-ICAO ANNEX, (imibandela edingekayo) http://www.dhmi.gov.tr Kubhaliwe kwilayisensi Yabasebenzi Basezinsizakusebenza Zezomoya kanye Nesilinganiso Sokulawulwa esise ikheli.)

d) Emoyeni / endaweni kanye nasendaweni / kwezokuxhumana ngezwi, ukungabi namazwi aphinyiselwe noma ulimi olungaholela ekungaqondini nasekuphazanyisweni, inhlamba yolimi, ukugcwala okufihliwe kanye nenjabulo eyeqile. futhi inqubo isungulwa ngokuya ngomphumela wokugcina wombiko ozonikezwa esibhedlela sonompempe.

e) Ngokuqondene nomnqamulajuqu wesicelo, ukubhala ukuthi umfundi uthole okungenani u-'C 'kusuka ku-Exam English Exam Exam kule minyaka emihlanu edlule. .

f) Okungafanele ukuthi kuxoshwe esifundweni noma kwaNdlunkulu maqondana nezindlela zokuziphatha, ukwehluleka kanye nezokuphatha.

INDLELA YOKUVIVA:

Ukuhlolwa kokukhethwa kwabaqeqeshi bezokuqeqeshwa kwezindiza nabaqeqeshi;

Ezimweni lapho i-Computer assisted Selection Examination noma i-Computer assisted Selection Examination ingeke ibanjelwe nganoma yisiphi isizathu, ukuhlolwa okubhaliwe kwezimpawu zokuhlola ezifana nokuqonda okujwayelekile, ukucabanga, ubuhlakani, inkumbulo nokwenza izinqumo ngokushesha,

-Isetjentiswa ngendlela equkethe ukuhlolwa komlomo kubandakanya ukuhlolwa kwezokuxhumana ngezwi. (Bheka: Umthethonqubo Wokuqokwa Kwabavoti Abazokhethwa Abaqeqeshi bezindiza Zomqeqeshi Wabaqeqeshi Nabasizi Bezindiza Zomgwaqo Isimo Somqondisi Omkhulu Wezindawo Zokuphatha Izindiza ZesiNdatshana: 13)

ISICELO:

Izikhathi eziyi-10 (eziyishumi) inani lezikhundla ezimenyezelwe yi-General Directorate of State Airports Authority, amaphuzu e-KPSSP3 azomenyelwa esivivinyweni sokhetho esisizwa amakhompiyutha noma ukuhlolwa okubhaliwe kusuka kokuphezulu. Ukhetho; Bazomenyelwa esivivinyweni somlomo ngokulandelana kwamamaki abo ezivivinyweni ezikhethiwe zekhompyutha noma izivivinyo ezibhaliwe. Abafuna ukungena ekuhlolweni phakathi kuka-11.05.2020-05.06.2020 http://isbasvuru.dhmi.gov.tr Kufanele bafake izicelo ku. Abavakashi kufanele balayishe ngokuphelele yonke imibhalo eceliwe ohlelweni. Izicelo mathupha nangeposi ngeke zamukelwe.

Ngemininingwane Yesikhangiso Chofoza laphaYiba owokuqala ukuphawula

Amazwana