UMnyango Wezemfundo Kazwelonke Uzoqasha Othisha Abasebenza Kwinkontileka 19910

UMnyango Wezemfundo Kazwelonke osonkontileka othisha
UMnyango Wezemfundo Kazwelonke osonkontileka othisha

UMnyango Wezemfundo Kazwelonke usho ukuthi othisha abangu-19990 abazothathwa kabusha bazoqashwa njengabaFundisi abaneziNkontileka ngaphakathi eMnyangweni ukuze basebenze emagatsheni nasezifundazweni ezahlukahlukene.


Umthetho No. 657 kwizisebenzi zikahulumeni, umthetho wesimemezelo, 652, imigomo emayelana nokuqashwa kwabasebenzi abanesivumelwano, imiyalo ejwayelekile ezivivinyweni zokuqokwa kwabokuqala, umthethonqubo ngokuqashwa kothisha ababesezinkontilekeni, nomnyango wokufundisa nokuqeqesha uMnyango Wezemfundo Kazwelonke. Isinqumo seBhodi Nombolo 20.02.2014 sango-9 kanye nesithasiselo sezinqubomgomo Zokufunda kulungiselelwe ngokuhambisana nezinhlinzeko ezisehlelweni. Izinhlinzeko zomthetho ofanele zisebenza ezindabeni ezingafakwanga esimemezelweni.

Izimfanelo Ziyadingeka Kwabafundi Bokuvikelwa Kothisha

1. Ukuhlangabezana nemibandela ejwayelekile eshiwo ku-athikili 657 yoMthetho Wezisebenzi Zombuso Nombolo 48,

2. Ukuze ube yisakhamuzi saseTurkey (izakhamizi zaseTurkey ngeke zidingeke ukuba yizakhamizi zaseTurkey kwiRiphabhulikhi yaseTurkey yaseNyakatho Kupro)

3. Ukufanelekela ukuthi le ndawo iqokwe ngokulandela iBhodi Board Isinqumo esingu-20.02.2014 sango-9 weBhodi Yezemfundo kanye neBhodi Lezemfundo mayelana nokuqokwa kwalabo abazoqokwa njengothisha,

4. Ufeze ngempumelelo olunye lweSecond Education Master's Degree noma i-Pedagogical Fform Programme / i-Pedagogical Formation Education Sitifiketi Programme, ngaphandle kwalabo abathole iziqu ezinhlelweni zemfundo ephakeme ezakha umthombo wokufundisa, ngeke babelwe emikhakheni engahlangabezani nesidingo,

5. Ukulingana kwezikhungo zemfundo ephakeme kanye / noma nezincwadi zokwakheka kwabafundi bezikhungo zemfundo ephakeme emazweni aphesheya ngumqondisi woMkhandlu Wemfundo Ephakeme ezikhungweni zemfundo ephakeme noma ezinhlelweni ezweni,

6. Ukuthola amaphuzu angama-2018 noma ngaphezulu ngokuya ngezinhlobo zamamaki (i-KPSSP2019 ne-KPSSP10- KPSSP121) ukuze le ndawo izokwabelwa ukuhlolwa kokhetho lwabasebenzi bakahulumeni eyabanjwa ngo-120 noma ngo-50,

7. Okungafanele ukuthi ugwetshwe ukuthi axoshwe emsebenzini noma emsebenzini wokufundisa,

8. Ukhethwe njengothisha wesivumelwano ngaphansi kwendatshana 657 / B yoMthetho Nombolo 4; Kodwa-ke, ngenkathi ngisebenza njengothisha wezinkontileka nalabo abelwe imisebenzi yabo ikhanseliwe, ukuqeda unyaka owodwa wokulinda njengosuku lokugcina lokufaka, ngokuya ngalabo izinkontileka zabo ezinqanyuliwe,

9. Ukuqhubeka nokungasebenzi njengothisha wesivumelwano ngaphakathi kweSigaba 657 / B soMthetho No. 4 eMnyangweni wethu noma kunoma yisiphi isikhungo sikahulumeni nenhlangano, imibandela izofunwa.

Ifomu Lokufaka Isicelo Sothisha Nosuku

  • Usuku Lokuthola Izintandokazi Zesikhungo Sangaphambi Kokusebenza Kwesicelo Sokuhlolwa Kwomlomo Nosuku 1 - 12 Juni 2020
  • Usuku lwesimemezelo lweZikhungo Zokuhlolwa Kwabafundi Kuzothatha izivivinyo ze-Oral 22 June 2020
  • Ama-Oral Exams aqhutshwa ngoJulayi 6 - 25, 2020
  • Usuku Lokumemezela Lohlelo Lokuhlolwa Kwemiyalezo Ngomhlaka 28 kuJulayi 2020
  • Usuku Lokuthola kabusha Izicelo Zokuqokwa Ngo-Agasti 31, 2020 - Septhemba 4, 2020
  • Ukumenyezelwa Kwemiphumela Yesimemezelo Septhemba 8, 2020

Ngemininingwane Yesikhangiso Chofoza laphaYiba owokuqala ukuphawula

Amazwana