Azovulwa nini ama-mosque? Kuqala Kanjani Ukukhonzela Ezimini Zama-Mosque Nama-Masjid?

Kuzovulwa nini ama-mosque? Kuzoqala nini ukukhulekelwa kuma-mosque nasemamoslem?
Kuzovulwa nini ama-mosque? Kuzoqala nini ukukhulekelwa kuma-mosque nasemamoslem?

Kumbuthano othunyelwe nguMnyango Wezangaphakathi Kwababusi BesiFundazwe abangama-81, uhlobo olusha lwe-coronavirus (Covid- 19) ngaphakathi kwesibalo sokuqubuka kwezinyathelo ezithathwe nguMqondisi Wezindaba Zenkolo ukuze kuvikeleke ukusakazeka eTurkey; It ekhunjuzwa ngokuthi kusukela 16 Mashi 2020 kuze kube ubhubhane sathathwa ngaphansi kolawulo, zonke amathempeli masjids ezweni lonke abangu kuphazamisekile okwenza imithandazo nebandla.


Njengamanje esigabeni samanje, bekuchaziwe ukuthi kuzothathelwa izinyathelo zokuvulwa kwama-mosque kanye nama-masjid azokhuleka eMhlanganweni weKhabhinethi, owawubanjwe ngaphansi kobongameli bukaMongameli Recep Tayyip Erdogan ngoMsombuluko, kwathathwa isinqumo sokuthi kungenziwa nemikhuleko yantambama, ntambama nangoLwesihlanu kanye naleli bandla kumamiski ngaphakathi kohlaka lwemithetho okufanele lunqunywe ngoLwesihlanu, 29 Meyi 2020. iveziwe.

Ukuhlanzeka, ibanga lomphakathi njll. Okumele lilalelwe ezindaweni okufanele linqunywe yiKomidi lezeSayensi. ubheka imithetho Kusukela kuLwesihlanu, Meyi 29, 2020 Imithetho enqunywe oNgqongqoshe abafanele kanye noMqondisi Wezindaba Zenkolo zibhalwe kule setyhula ngale ndlela elandelayo:

1) Kuphela amathempeli masjids nomphakathi ntambama, ntambama kanye nehora lesithupha Imikhuleko yakhe izokwenziwa. uzobe Ngezinye izikhathi, amathempeli masjids zivulekelé kulabo abafuna ukwenza imithandazo ngabanye.

2) Imbozwe umthetho wesikhathi sokubuya ekhaya Imiyalo / imininingwane edingekile izonikezwa izakhamizi nalabo abanezimpawu zokugula ukuze bahlale ekhaya.

3) Ingadi / igceke le-mosque ngokuyinhloko ziyindawo ezivulekile. Ngokusho kwezimo zesimo sezulu / zesikhathi sonyaka, imithandazo yantambama neyemva kwemini ingenziwa mosque. Imikhuleko yangoLwesihlanu ngeke yenziwe eMosque.

4) Kuzonakwa kakhulu kunanini ngaphambili ekuhlanzweni kwazo zonke izingxenye zama-mosque kanye nama-masjid, aqala ukukhulekelwa nebandla, ngezindlela ezifanele nsuku zonke. Ngenqubo yokuhlanza, izindawo lapho ukuthintana ngesandla kukhulu khona, njengokuphathwa kweminyango, kuzosulwa ikakhulukazi ngezinto zokubulala amagciwane.

5) Akhiwe mosque kanye masjid isimo somoya nomoya omncane ngeke usebenze, ukugcina iminyango namafasitela kuvulekile kuzonikezwa umoya omncane oqhubekayo we-mosque kanye ne-mosque.

6) Ukugcina izindawo ezivamile zincane amakamelo okuhlala, imithombo yangasese nezindlu zangasese kuzogcinwa kuvaliwe. Ukuhlanza njll. ukuhlangana nama-mosque kanye nama-masjid ngokuhlangabezana nezidingo ekhaya noma ezindaweni zokusebenza imininingwane edingekayo / izixwayiso uzonikezwa ebandleni.

7) Wonke umuntu, ozokwenza ibandla, ntambama, ntambama kanye nomthandazo wangoLwesihlanu, kuzofanele afake imaskhi yezokwelapha. Umuntu / abantu abangenaso imaskhi ngeke bavunyelwe ukuthandaza ebandleni.(Labo abazokwenza imikhuleko eyedwa emisikhungeni nakwimasjid kuzodingeka nokuthi bagqoke imaskhi.)

8) Okuvame ukusetshenziswa kuma-mosque kanye nama-masjid futhi kuhlolwe ukwandisa ubungozi bokuthi ubhubhane / isifo irosary, isibeletho, isicathulo kukhanye njll. izinto ezibonakalayo ngeke zivunyelwe.

9) Izingqwembe eziyisixwayiso ezibandakanya izindlela okufanele zithathwe zokwenza i-coronavirus nemithetho okufanele ilandelwe ukuze kuthandazwe nebandla kumasikhethi nasemisikhaleni (ngokuthola ezikhungweni zezempilo zesifundazwe nezesifunda, i-mufti), izocindezelwa ngokushesha futhi ifakwe kuwo wonke ama-mosque kanye nama-masjid.

10) Kuzohlinzekwa abantu abazofika kuma-mosque kanye nama-masjid ukuletha imikhuleko yabo siqu nabo. noma siyonikwa ngamahhovisi Mufti ngokunikeza alahlwayo umthandazo uhlaka. Lapho imithandazo lwenziwa egcekeni mosque, izakhamuzi zethu uyokwaziswa ukugeza umthandazo wabo mata.

11) Kuzo zonke izindawo okufanele zithandazwe, kubeka engcupheni yokudluliselwa kwalesi sifo futhi akunakwenzeka ukuthi sibulale amagciwane. iphasela, amakhadibhodi, isaka kanye mat njll amakati ngeke asetshenziswe.

12) Wonke umuntu uyongena amathempeli iminyango masjid nezindawo kunqunywa njengoba amathempeli / izindawo zokukhulekela uzohlinzekwa ukukhipha amagciwane izandla.

13) Ukuze ugcine isikhathi esichithwa bebonke e amathempeli masjids njengoba short ngangokunokwenzeka, Kuzoqinisekiswa ukuthi umphakathi uzokwaziswa ukuthi ama-sunnahs emikhuleko angenziwa ekhaya futhi umkhuleko ungenziwa ekhaya..

14) izixwayiso ezidingekayo kuzophindwa umphakathi ukuze zigweme ukuthintana ngokomzimba (ukuxhawulana, inzuzo, bamukele njll) futhi athobele umthetho ibanga nomphakathi.

15) Itholakala ekhempasini yama-mosque okuphakathi kwezindawo ezingcwele ngeke kuvulelwe izivakashiukuvimbela ukuxhumana nezindawo zangaphandle zezindawo eziphakeme imicu izodonswa ibanga okungenani lemitha elilodwa.

16) Kuzokwenza kube nzima ukugcina ibanga lomphakathi kuma-mosque i-mevlit, isidlo esiningi njll. Ukupheka ngeke kuvunyelwe emicimbini nasemisikini..

17) Izinyathelo ezizothathelwa iziphanzi eziphambi kwephasi mosque zizothuthukiswa ikakhulukazi lombukiso obizwe ngemuva komkhuleko wangoLwesihlanu. imifino, izithelo, izingubo, amathoyizi, njll ukuthengiswa komkhiqizo ngeke kuvunyelwe.

18) Ukuze wenze imikhuleko nebandla ngokuhambisana nomthetho webanga lomphakathi kuma-mosque nama-masjid, ngaphansi kokuxhumanisa koMbusi / Ababusi Besifunda;

a) Uma ucabanga ukuthi umuntu uzosebenzisa endaweni okungenani 60 × 110 cm (endaweni ukuze liyombozwa yokhalo umthandazo) ku avaliwe izindawo / egcekeni / engadini amathempeli kanye nezinye izindawo ukuba wathandaza ukuqinisekisa ibanga social phakathi kwalabo enze imithandazo, ukumaka kuzokwenziwa emhlabathini ngokuya ngesimo esithunyelwe ku-isijobelelo, ebangeni lamamitha elilodwa ukusuka ohlangothini ngalunye ukusuka kumaphoyinti aqhelele endaweni lapho kuzothandazwa..

b) I amakhono esiphezulu amathempeli, engadini / egcekeni kanye ezivulekile ukuba wathandaza uzobe hung emnyango ezindaweni okukhulunywa ngendlela kungabonwa yiwo wonke umuntu. Lapho isibalo sabantu ngaphakathi ifinyelela iphuzu eyanele, lokhu uzobe umemezele ngokuhambisana sokulinda bandla entry.

19) ULwesihlanu Thandaza,

a) Ukuze izonqunywa Governorates futhi Governorates District (okungaphansi kwenkululeko the Tincumo sesikhungo solwazi sesiFundazwe / Mufti wesifunda) lingakhiwa amathempeli nge engadini / egcekeni / indawo eyanele evulekile.

b) Esikhathini nemizana lapho mosque engadini / emagcekeni azanele nge isiphakamiso of / yesifundazwe Mufti wesifunda Ababusi besifunda ezifundeni, nasezindaweni ezivulekile ezithathwa njengezifanele ngokuvunyelwa ababusi, imithandazo yangoLwesihlanu ingenziwa ngaphakathi kohlaka lwezinyathelo okufanele zithathwe..

c) Ekunqumeni izindawo ezizokwenza imithandazo yangoLwesihlanu izinto ezinjengezimo zonyaka nobubanzi bendawo nokukhululeka kokungena nokuphuma ezocatshangelwa.

d) I amathempeli (emagcekeni / izingadi) ukuba kunqunywa Governorships futhi Governorates District ukwenza imithandazo ngoLwesihlanu nezindawo avuliwe ngesikhathi yakamuva 26.05.2020 kuzokwaziswa umphakathi ngokusebenzisa iziteshi ezahlukahlukene zokuxhumana kuze kube.

e) Ezindaweni avaliwe amathempeli izogcinwa avaliwe ngoLwesihlanu.

f) izinyathelo ezidingekile iyothathwa ukuze uzwe izwi kahle endaweni okumele kwenziwe imithandazo ngoLwesihlanu futhi ukubona ukuthi lo mshumayeli umphakathi ngenkathi ufunda le ntshumayelo.

g) Vula izindawo kunqunywa ukwenza imithandazo ngoLwesihlanu uzobe bahlanza / disinfected ngaphambi nangemva umthandazo ngokubambisana neNhlangano komasipala.

h) Ngesikhathi semikhuleko yangoLwesihlanu, kuzoqala ukuhlala kusuka ohlwini lokuqala kanti lo oda uzolandelwa kuze kugcwaliswe isikhundla sokugcina. Ekupheleni komkhuleko futhi kusukela isikhundla wokugcina, ngokulandelana. izinyathelo ezidingekayo iyothathwa ukushiya umphakathi kusuka endaweni ngomthandazo.. Ukuze uqinisekise le oda, abantu okungenani ezinhlanu yakhiwa amathempeli kanye ezivulekile okuthandaza ngamunye ngokuhambisana iziphakamiso yesifundazwe Mufti / isifunda ababusi umbusi / isifunda. ULwesihlanu Ukudluliselwa kuzokwakhiwa bese kubekwa abasebenzi abasebenza ngomthetho.

i) I-Friday Delegation izokwakhiwa ikakhulukazi ngabaphathi bezenkolo, othisha besifundo seKoran besilisa kanye nabasebenzi base-mufti abavela kuma-mosque abangayenzi imithandazo yangoLwesihlanu. Kulesisimo-ke, uma kukhona yini izisebenzi ngokwanele, sizokwazi ukwabela ezinye izikhulu zikahulumeni. Futhi, uma kudingeka, amalungu Abangane mosque angabelwa le njongo.

Imisebenzi ngoLwesihlanu Ukudluliselwa,

j) ULwesihlanu Ukudluliselwa; Ubambisene izisebenzi komthetho ukwabelwa, ibandla engena ezindaweni ukuba wathandaza ngaphakathi imibandela eshiwo kulesi isiyingi (izandla magciwane, engena buso, ngokuletha umthandazo umthandazo, njll), echaza lesi simo ngokuhambisana sokulinda bandla entry lapho isibalo sabantu ngokufaka kuyofinyelela inombolo ebekiwe. futhi emva komkhuleko, uzosebenzela ukuqinisekisa ukuthi umphakathi uyaphuma ngokulonda ibanga lomphakathi.

k) Kuyinto ngqo lababukene nekwetfulwa imithetho ebekiwe kule Isiyingi yi Governorships futhi Governorates District, ikakhulukazi ibandla okumele zithathwe ngendlela ezonikeza ibanga yezenhlalakahle ukuba izindawo ukuba wathandaza, lapho umphakathi asisho ukungena ezindaweni ukuba akathandazelanga ugcwele ephula ibanga nomphakathi. komthetho azobe kunikezelwe. Amayunithi omthetho azokwenza imisebenzi yawo ngokubambisana nabameli bangoLwesihlanu.

l) Ezindaweni lapho kuyobe kwenziwa imithandazo yangoLwesihlanu yizingqinamba zokwenziwa komthetho, izithiyo ezingokomzimba ezifana ne-accordion barriers, isithiyo, intambo / iribhoni enemibala, iphenathi yepulasitiki njll. Ezizosetshenziswa ngenhloso yokuqinisekisa ukungena / ukuphuma komphakathi ngendlela elawulwayo.

m) Imithandazo yangoLwesihlanu ngeke isashunyayelwa, izintshumayelo ezizothunyelwa yiHhovisi likaMongameli Wezindaba Zenkolo zizofundwa ngaphandle kokungezwa nezinqumo, futhi kwenziwa imizamo yokuthi kwenziwe imikhuleko ngokushesha okukhulu.

Kulo mongo; Ukuhlela futhi izabelo zizokwenziwa yi Governorships / District Governorates, ubambisene bentando wasekhaya kanye nezikhungo ahlobene, ukuze afeze ukuqaliswa ngokuphelele. Izimemezelo ezidingekayo zizokwenzelwa izakhamizi zethu futhi akukho zinkinga ezizohlangabezana nazo lapho kwenziwa.Yiba owokuqala ukuphawula

Amazwana