I-OGM izothatha abafundi okungenani abangama-122 abathola iziqu esikoleni esiphakeme.

I-ogm izokwenza okungenani izisebenzi zomphakathi eziphothule esikoleni esiphakeme
I-ogm izokwenza okungenani izisebenzi zomphakathi eziphothule esikoleni esiphakeme

Isikhangiso inyatheliswa General Directorate of amaHlathi. Lesi simemezelo, esishicilelwe ngaphansi kwesihloko esithi “UMnyango Wezolimo Nezamahlathi, Umqondisi Jikelele Wezamahlathi, isimemezelo sokuqashwa kwabasebenzi esinezinkontileka ezingama-2020”, sihlanganisa nezisebenzi zomphakathi eziyi-122 okungenani zabafundi abathole iziqu esikoleni esiphakeme.

IMISEBENZI YOKUSEBENZA

  • Ukuhlangabezana nemibandela ejwayelekile eshiwo engxenyeni 657 yoMthetho Nombolo 48,
  • Uma ngisebenza isimo izisebenzi izinkontileka ngokuvumelana isigaba (B) Article 657 Law No. 4; Abasebenzi Abasebenza Izinkontileka baqala ukusebenza esigabeni (B) se-Article 1 soMthetho No. 657 kanye neSinqumo soMkhandlu woNgqongqoshe sango-4 futhi mayelana nalabo izinkontileka zabo zomsebenzi eziphelile noma abafake izicelo zokufakwa ezikhundleni zabasebenzi abasebenza izinkontileka ku-Annex-6.6.1978. kufanele kucatshangelwe ukuthi amalungiselelo e izigaba sesithathu nesesine Annex 7 imigomo Ngokuphathelene Operation iyosebenza. Labo ababekwe kulezi zikhundla ngeke baqokwa abangangeni ngaphansi kwesilinganiso sokukhishwa okuchazwe esigabeni sesithathu nesesine se-Annex Article 15754 yeMigomo Ngokuphathelene nokuqashwa kwabasebenzi abasenkontilekeni.
  • Izicelo zalabo abangaziphathi noma abangazibhali iziqu ezichaziwe ngeke zamukelwe. Ngaphezu kwalokho, izivumelwano zalabo ziqondwa babe inkohliso / imibhalo ayivumelekile esikhishwe kuwo kunoma iyiphi usuku nokuthi usuke walungiselela izinkulumo idokhumenti yamanga ngeke kuncike izinyathelo zomthetho kubo, ngisho noma inkontileka isayinwe futhi waqala umsebenzi, futhi lokhu imali kuyokwenziwa ihlawulelwa ne isithakazelo zomthetho.

IMICIMBI YOKUSEBENZISA ISICELO

  • Ukuthola amaphuzu okungenani angama-2018 kuma-KPSSP3 namaphoyinti weKPSSP94, kufaka neqembu le-KPSS (B) le-60,
  • Ukungabi ngaphezu kweminyaka engama-36 ubudala kusukela ngosuku lokugcina lwesicelo,
  • Okwalabo abaye bathweswa iziqu kunoma yimuphi umkhakha wezikhungo zemfundo ephakeme futhi basebenza kulesi sikhundla sabasebenzi beSupport (Driver);
  • Ukuba nelayisense le-C-class,
  • Ukuba Indoda,
  • Kulabo isicelo sesimweni ummeli;
  • Ukuze unelayisensi ummeli

Ngemininingwane Yesikhangiso Chofoza laphaYiba owokuqala ukuphawula

Amazwana